Sollicitatiegesprek Tips

U heeft een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. En nog wel voor de functie die u al zo lang graag wilt hebben. Er hangt dus veel af van het komende gesprek. Hoe kunt u zich het beste voorbereiden? Hoe kunt u zich positief onderscheiden van de andere kandidaten?

De voorbereiding

Het is belangrijk om in het gesprek over te komen als een kandidaat die de moeite heeft genomen om zich inhoudelijk goed voor te bereiden. Daarmee toont u zich gemotiveerd voor de functie en de organisatie. Probeer dus via internet of kennissen of wie dan ook zoveel mogelijk informatie te verzamelen over:

  • De functie-inhoud en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • De competenties die men voor deze functie belangrijk vindt
  • De producten en diensten die er worden geleverd
  • De organisatie: geschiedenis, omvang, structuur etc

Probeer voor uzelf na te gaan wat men zal gaan vragen over je persoon. Bijvoorbeeld over uw kennis en ervaring. En je motivatie voor deze functie. Welke persoonlijke eigenschappen vindt u belangrijk en relevant voor een goede uitvoering van de functie?

Het gesprek

Probeer in het begin snel in te schatten wie er tegenover u zit. Wat wil men? Wat vindt men belangrijk? De grote lijnen of het detail?
Willen ze een stevig gesprek ga dat dan aan. Geef ze voldoende gelegenheid om te zeggen wat ze willen en zet daar zelf iets stevigs tegenover. Doe dat vanuit het zelfvertrouwen dat uw gespreksvoorbereiding goed was en dat u daardoor een voorsprong hebt op de gemiddelde sollicitant. Ben er alert op dat u de gestelde vraag goed begrijpt; vraag zo nodig verduidelijking, alvorens op de vraagstelling in te gaan. Blijf objectief in uw stellingname en manifesteert u zich niet als een betweter. Als er een onderwerp in het gesprek aan de orde komt waarover u blijkbaar een andere mening of opvatting heeft, dan mag u dat rustig inbrengen. Tenminste als u zeker weet dat u in staat bent om duidelijk te verwoorden welke argumenten u heeft om het met de selecteur(s) oneens te zijn.

The don’ts

Vermijdt om in een eerste gesprek te praten over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de selecteurs er niet zelf over beginnen. Beperk u dus tot inhoudelijke onderwerpen.
Blijf jezelf in het gesprek. Ga geen sociaal wenselijke rol spelen. Zo bent u niet en dat houd je toch niet vol.

Afronding van het gesprek

Zorg er voor dat aan het einde van het gesprek duidelijk is hoe de rest van de procedure er uit ziet. Komt er mogelijk een vervolgstap in deze procedure? Informeer dan wat dat voor stap is, wie er aanwezig zullen zijn etc etc. U combineert op dat moment een uitstraling van betrokkenheid met een eigen onderzoek waarop u zich zult moeten voorbereiden als u een volgende uitnodiging krijgt.